N O T Á Ř
JUDr. PETR F. SCHINDLER
 
 
 
zpět
ODMĚNA  
 
     
 
     
 
Notářský tarif – úplné znění od 2.11.2016 (zdroj: www.nkcr.cz)