N O T Á Ř
JUDr. PETR F. SCHINDLER
 
 
 
zpět
POZŮSTALOST
 
 
 
 

Notář jako soudní komisař projednává pozůstalosti v obvodu okresního soudu v Opavě.

 
     
 
     
     
 
     
 
PLNÁ MOC pro pozůstalostní řízení
 
     
     
     
 
NÁVRH NA DODATEČNÉ PROJEDNÁNÍ DĚDICTVÍ