N O T Á Ř
JUDr. PETR F. SCHINDLER
 
 
 
zpět
SLUŽBY  
 
 
 


• Obchodní společnosti - jejich zakládání a změny, osvědčování průběhu valných hromad a členských schůzí.
(Akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, evropské společnosti, družstva, společenství vlastníků).

• Přímé zápisy do obchodního rejstříku a veškeré listiny s tím spojené.

• Převody nemovitosti, kupní a darovací smlouvy.

• Notářské úschovy.

• Sepisování pořízení pro případ smrti
(Závěti, dědické smlouvy, vydědění apod.).

• Manželské a předmanželské smlouvy.

• Notářský zápis jako podklad pro exekuci, dohody o přímé vykonatelnosti.

• Ověřování podpisu a listin.